Manisa Balık Keyfi Mesafeli Satış Sözleşmesi

TARAFLAR VE KONU

İşbu sözleşme www.manisabalikkeyfi.com internet sitesinden (bundan sonra İNTERNET SİTESİ olarak anılacaktır) ürün (bundan sonra ÜRÜN/ÜRÜNLER olarak anılacaktır) satın alacak kişi (bundan sonra ALICI olarak anılacaktır) ile /Manisa/Merkez adresinde (Tel: +90 236 233 4500, email: iletisim@manisabalikkeyfi.com) bulunan satıcı firma MANİSA BALIK KEYFİ RESTAURANT (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır) arasındaki alışverişe ilişkin olarak, ALICI tarafından elektronik ortamda doldurulan, ÜRÜN ile ilgili özelliklerin, nitelik niceliğinin, satış fiyatının, satış bedelinin tahsilat usül şartlarının ve satış tarihinin belirtildiği sipariş formu ile Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.

MADDE 1. CAYMA HAKKI

SATICI, ALICI (Tüketici)'ya aşağıdaki taahhütte bulunmaktadır. "ALICI tarafından verilen siparişin teslimat esnasında eksik veya yanlış olduğunun anlaşılması durumunda ürünü geri almayı taahhüt ederiz." Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır. İade işlemlerinde işlem yapılan bankanın kredi kartı ödemesi iadesi ile ilgili mevzuatı dikkate alınacaktır. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. ÜRÜN kullanıldığında ya da kullanılmamış olsa dahi ÜRÜNLER ambalajından çıkarıldığında ALICI cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 2. GENEL HÜKÜMLER

2.1. ALICI, İNTERNET SİTESİ'nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

2.2. ALICI, sipariş sırasında verdiği kişisel bilgilerin ve teslimat adresinin doğrulunu taahhüt eder, hatalı veya eksik bilgi vermesi durumunda teslim edilemeyen siparişin bedeli SATICI tarafından ALICI'ya geri ödenmez.

2.3. ÜRÜN, ALICI'nın İNTERNET SİTESİ üzerinde belirttiği teslimat adresine, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak kendi kuryemiz tarafından teslim edilir. ALICI, teslimat sırasında belirttiği adreste bulunmaz ise sipariş bedeli ALICI'ya geri ödenmez.

2.4. ÜRÜN, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

2.5. ALICI, ÜRÜN'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve ÜRÜN'de kuryeden kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ÜRÜN'ü kabul etmemekle ve kuryeye tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

2.6. İNTERNET SİTESİ'nden alışveriş sırasında ALICI tarafından onaylanan Sözleşme her durumda yeterli ve geçerlidir.

2.7. ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ÜRÜN'ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Teslimattan önce ÜRÜN bedeli SATICI'ya ödenmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve ÜRÜN'ü teslim etmeyebilir.

MADDE 3. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur? Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. ALICI bu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.